Kakovost bivanja Nasvet tedna Ohranitev narave Prenova stavb Raba obnovljivih virov Spodbude Učinkovita raba

Nove spodbude Eko sklada, Javni poziv 74SUB-OB19

Poziv 74SUB-OB19

Objavljen je “Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb”. Spodbude so namenjene občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Namenjene so za naložbe v enostanovanjske in/ali večstanovanjske stavbe,  za nove in/ali starejše stavbe oz. ukrepe, za naložbe na celotnem območju Republike Slovenije in/ali za naložbe v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih…

Javni poziv je zelo obsežen in morda težje razumljiv. Če česarkoli ne razumete, vprašajte nas ali Eko sklad.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nepovratne spodbude za ukrepe:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje,

C- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje,

D- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,

E- priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

F- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken,

G- toplotna izolacija fasade,

H- toplotna izolacija strehe ali stropa,

I- toplotna izolacija tal,

J- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Novosti v javnem pozivu

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije.

Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

Z novim javnim pozivom se zvišuje višina spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, ki po novem znaša 30 % priznanih stroškov naložbe, in spodbuda za priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, ki sedaj znaša 50 % stroškov naložbe. Pri spodbudah za zamenjavo lesenih oken in toplotno izolacijo strehe ali stropa pa je višji znesek in sicer pri oknih 150 EUR na mzamenjane zastekljene površine, pri strehi oziroma stropu pa 12 EUR na mizolirane površine. Po novem so med priznane stroške naložbe vključena tudi zunanja vhodna vrata.

Izolacija tal

Dodan je nov ukrep in sicer toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stavbi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal.

Toplotno izolacijo se lahko vgradi na tla terena ali pod strop neogrevane kleti Tudi za ta ukrep je treba izbrati primerno izolacijo in jo zaključno obdelati..

Izolacija fasade

Povišala se je zahteva glede toplotne izolacije fasade, po novem mora biti debelejša za približno 1 cm.

Naštete so pogoste izvedbe izolacije fasade. Na spletnih straneh Eko sklada je objavljen informativni seznam približno 100 fasadnih sistemov kontaktno-izolacijskih fasad. Če izberete tudi fasadni sistem, ki ga ni na seznamu, pa želite kandidirati za nepovratno spodbudo, upoštevajte podrobna navodila Eko sklada. Vpisane so realne debeline, glede na ponudbe proizvajalcev.

 

Izolacija strehe

Povišala se je zahteva glede toplotne izolacije strehe ali stropa, po novem mora biti debelejša za približno 1 cm.

V preglednici so zapisani običajni materiali. Izberete lahko katerega koli, ki ustreza zahtevam Eko sklada, prednost pa naj imajo materiali, ki niso gorljivi. Upoštevati je treba navodila za vgradnjo, nekatere napake so usodne.

Podrobnosti javnega poziva

Podrobno preberite objavljen javni poziv na www.ekosklad.si. Shema prikazuje novi postopek za pridobitev subvencije:

Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in pridobivanju spodbud vam je v pomoč EnSvet, za načrtovanje izbire ukrepov in nadzor izvedbe pa smo vam na voljo neodvisni energetski strokovnjaki. Oglasite se. Svetovali vam bomo izbrati in izvesti tiste ukrepe, s katerimi boste izboljšali svoje bivalne pogoje in trajno znižali stroške.

Kako povečati spodbude?

Če z isto vlogo kandidirate za najmanj 3 (tri) ukrepe, navedene v razdelkih od A do J po tem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, ste upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Tako se spodbuda za toplotno izolacijo fasade, strehe in tal lahko poveča od 12 €/m2 na 18 €/m2. Lažje se boste odločili za več ukrepov hkrati, kakovost bivanja v tako obnovljeni stavbi pa bo še večja.

 

Sorodni članki

Samooskrba

Matjaž Valenčič

Cena ogrevanja

Matjaž Valenčič

Energetske izkaznice stavb in epidemija

Matjaž Valenčič

Komentiraj