IzpostavljenoJedrska energija

Preveč elektrike?

Proizvodnja jedrske elektrike je zmanjšana. Očitno je v Sloveniji ne potrebujemo, tudi izvoziti je ne moremo. Namesto, da bi nuklearka iz toplote delala elektriko, te toplote ne izkoristi. Posledica poslovne odločitve ali pritisk na odločevalce?

Je jedrska elektrika res zanesljiva?

Tako je v Sloveniji

Po vseh samohvalah direktorjev GEN in NEK po vseh medijih pretekli teden, bo kdo kaj sporočil javnosti? To se sprašujejo tudi na družabnih omrežjih.

Je bila ta redukcija proizvodnje zaradi rahlega potresa v okolici Ljutomera?

Kako v Evropi?

Tudi v Evropi ni videti, da bi primanjkovalo elektrike. Skoraj vse države so jedrske elektrarne razbremenile. V Franciji, kjer zaradi okvar stoji veliko nukleark, ostale le delno obratujejo.

Jedrske elektrarne v Evropi delujejo s 74% zmogljivostjo. Hkrati pa mediji pravijo, da cene energije rastejo zaradi večjega povpraševanja od ponudbe. Kaj pa, če je ponudba manjša zato, da povzroči paniko na tržišču?

Po podatkih https://app.electricitymap.org/zone/SI 9. 01. 2022 12:22:37

Kaže, da so se v nuklearki malo hecali

Po enem dnevu redukcije nuklearka spet obratuje z nazivno močjo. Seveda še vedno brez obvestila javnosti.

Kaj se dogaja? Ko so se 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil malo hecali, je vse minil smeh.

Koliko časa še jedrski hazard?

V trenutku, ko družba spozna, da ne more poskrbeti za trajne rešitve jedrskih odpadkov, je dolžna prenehati obremenjevanje okolje z jedrskimi odpadki. To pa je v nasprotju s pohlepom, ki generira jedrske aktivnosti. Zaradi pohlepa odločevalcev o rabi jedrske energije je sedanja generacija izpostavljena jedrskemu hazardu, naslednje generacije pa bodo obremenjene z jedrsko zapuščino.

Pojasnilo medijskega središča NEK

Zapis na spletni strani NEK se bere kot pravljica: V NEK izpolnjujemo in nadgrajujemo svojo zavezo o odprtosti in preglednosti delovanja. Že tri desetletja objavljamo mesečna poročila o delovanju elektrarne in ažurne podatke o delovanju na lokalnem televizijskem kanalu. Naši dosežki na ključnih področjih so strnjeni v letnih poročilih elektrarne.

Opisani dogodek, redukcija proizvodnje, je na spletni strani NEK v objavljen kot običajna novica.

Netesnost kondenzatorja očitno ni dogodek, o katerem bi morala viti javnost takoj onbeščena. Koliko teh dogodkov so še zatajili?

Po kratkotrajnem zmanjšanju moči za odpravo odstopanj na kondenzatorju NEK ponovno s polno močjo

10. januar 2022

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) znova obratuje s polno močjo. Med preteklim koncem tedna je bila njena moč znižana na 75 odstotkov zaradi natančne ugotovitve vzroka in odprave manjšega odstopanja kemijskih parametrov komore kondenzatorja. Zatesnjena je bila ena od 8400 kondenzatorskih cevi. S tem je bil odpravljen vzrok slabšega delovanja kondenzatorja, kar potrjujejo rezultati meritev kemijskih parametrov sekundarnega kroga. Med znižanjem moči smo opravili  tudi preglede in vzdrževalna dela, ki zahtevajo znižanje moči.

Kondenzator je toplotni izmenjalnik. Razdeljen  je na 4 sekcije in vsaka ima 8400 cevi. Hladnejša savska voda priteka skozi cevi, preko katerih se pretaka izkoriščena para iz nizkotlačnih turbin. Para se ob stiku s hladnimi cevmi (reka Sava) kondenzira –  utekočini.

Danes je 250 dan neprekinjenega obratovanja elektrarne od zaključka rednega remonta 5. maja 2021. V letu 2021 je NEK proizvedla 5,33 milijarde kilovatnih ur električne energije in za 1,66 odstotka presegla načrtovano proizvodnjo.

Javnost ima pravico vedeti

Niti mediji niti STA niti URSJV niso poročali o netesnosti kondenzatorja.

Je netesnost kondenzatorske cevi res nepomemben dogodek? V novici NEK ni omenjeno, kakšen je bil vpliv tega dogodka na okolje. Če ga ne bi bilo, bi z velikimi črkami zapisali, da ga ni bilo. Ali ponovno kaj prikrivajo?

Leta 2019 je bil javnosti zamolčan jedrski dogodek stopnje 1 po INES lestvici. Ali ni že čas za transparentnost?

Sorodni članki

Jedrska mafija

Matjaž Valenčič

Izbirni postopek za širitev jedrskih reaktorjev v Dukovanyh

Matjaž Valenčič

Sobivanje z virusi

Matjaž Valenčič

Komentiraj