IzpostavljenoPrezračevanje

Prezračevanje je temelj zdravja

Človeško telo je bilo oblikovano pred 160.000 leti za bivanje na prostem, ob ekvatorju. Ni prilagojeno sedanjim bivalnim navadam, ki so posledica industrijske revolucije, po uvedbi parnega stroja. Potreba po prezračevanju bivalnih prostorov je že od takrat, ko se je človeštvo začelo zapirati v bivališča. Bolj, kot so bivališča tesna in zrak v njih obremenjen ter dalj časa bivanja v zaprtih prostorih, bolj je pomembno prezračevanje. Prezračevanje je temelj zdravja, saj v zaprtih, tesnih prostorih prebijemo približno 90 % svojega časa.

Človeštvo je že 160.000 let navajeno na kakovosten zrak

Človeštvo se je začelo v pradavnini, pred 160.000 leti, ob Ekvatorju, v kraju Herto v Etiopiji, s prvimi ljudmi moderne dobe. Tedanji človek je živel na prostem, v podnebnem pasu, kjer sta bila dan in noč dolga po 12 ur, poleti in pozimi. Tudi bivališča je iskal v jamah, ki so bile dobro osvetljene in zračne. Bil je prilagojen menjavi svetlobe in teme. Kljub vsem spremembam, ki so nastale po selitvi proti severu, je bioritem ostal enak, potrebe po kakovostnem zraku tudi.

Vpliv industrijske revolucije

Z industrializacijo se ljudje vedno bolj zapirajo v svoja bivališča, imajo manj dnevne svetlobe in svežega zraka, vedno bolj so odtujeni od naravnega okolja, njihovi bivalni pogoji so vse slabši! Tesne stavbe ne morejo nuditi kakovostnega zraka, kot ga nudi bivanje na prostem. Zato je treba vse bivalne prostore prezračevati. Ne pozabite, prezračevanje je temelj zdravja.

Najslabša kakovost notranjega zraka

V Sloveniji imamo najslabšo kakovost notranjega zraka v Evropi. To je posledica napačnega pristopa energetskih sanacij stavb, napačne usmeritve spodbujanja tesnjenja stavb, napačne zakonodaje, neupoštevanja stroke in političnega kadrovanja nesposobnih na strokovna delovna mesta. Stroka je v celoti spregledana in se je, očitno, vdala v usodo poraženca.

Ping pong

Odgovor MOP na vprašanje IZS je razgalil vso bedo javne uprave. Če je res, da je MOP leta 2018 dalo na SIST pobudo za privzetje novele DIN 1946-6, je takrat zamujalo samo deset let. Potem je tudi res, da sta SIST in MOP neučinkoviti organizaciji, saj novela ni bila sprejeta. Še danes, leta 2021, velja SIST-DIN-1946-6:2001. Edino cena tega standarda se je iz tolajev spremenila v evre.

Kdo ne želi, da bi imela Slovenija sodobno zakonodajo s področja prezračevanja? Kdo je dovolj močan, da lahko te posodobitve ustavi? Ne vem, vendar je Slovenija preplavljena z neustreznimi decentralnimi prezračevalnimi napravami z izmenjujočim tokom zraka. So torej okužbe v DSO posledica judeževih grošev?

Mižanje državnih institucij

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ) je bil sprejet leta 2002. Ta pravilnik določa obvezno uporabo standarda SIST DIN 1946-6. Standard SIST DIN 1946-6 je bil objavljen 1.12.2001 in je privzet nemški standard DIN 1946-6:1998 s prevedeno naslovnico, sicer izdan leta 1998. (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen). Ta standard med drugim določa, da je treba po tesnitvi dela stavbe, pri zamenjavi več kot tretjine oken, preračunati prezračevanje stavbe in po potrebi ukrepati. Nemški standard iz leta 1998 je bil v Nemčiji leta 2009 nadomeščen z novejšim, ki je bil usklajen s takratno, mnogo bolj zrakotesno gradnjo stavb, leta 2019 pa je bil zaradi naraščajočih zahtev po prezračevanju stanovanj v novih in posodobljenih obstoječih stavbah, ponovno posodobljen. Pri nas pa nič, še vedno je veljavna različica iz leta 1998, ki je že zdavnaj zrela za Tehnični muzej, kljub mnogimi opozorilom. Kakovost zraka pa iz dneva v dan slabša. Imamo zaradi tega porazno covid situacijo?

Nobody’s perfect from the beginning
Standard SIST DIN 1946-6 ni kot avto lada, popoln od začetka!

Kako naprej?

Prezračevanje v DSO je porazno, številne okužbe s covid19 so zato pričakovane. Iskanje krivca ne bo oživilo umrlih in ne bo ozdravilo obolelih. Obtožbe bivšega ministra za zdravje Kebra so zvonjenje po toči, morda si je s tem skušal oprati vest za svoje minulo nedelo. Odziv Inženirske zbornice na neustrezna vladna navodila je bil spregledan, zgodilo se ni nič. Strokovni članki so prezrti, smernice REEHVA neupoštevane.

Zelo kritičen Bojko Jerman je Kebrove bodice usmeril v stroko, politiko in sodstvo. Bo končno kdo ukrepal?

Sorodni članki

Energijska neodvisnost

Matjaž Valenčič

Izpust radioaktivne vode v Fukušimi bi lahko bil precedens za podobna dejanja

Matjaž Valenčič

Prezračevanje z rekuperacijo

Matjaž Valenčič

Komentiraj