Ohranitev naraveVarovanje okolja

Zmanjšanje rabe energije

Marjetica opozarja na potrebno zmanjšanje rabe energije.

»Ukrepi za energijsko učinkovitost bi morali imeti osrednjo vlogo pri doseganju ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050, in sicer z zmanjšanjem porabe energije za polovico v primerjavi z letom 2005.« To piše v evropski strateški dolgoročni viziji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, Čist planet za vse. Nagovarja vsakogar. Tudi tebe. Kaj boš ti naredil(a) za zmanjšanje rabe energije?

Globalne klimatske spremembe niso nekaj, kar delajo drugi. Tudi ti ga čezmerno bremeniš in si del problema. Postani raje del rešitve. Pomisli, kaj lahko narediš. Spomni se, koliko energije si porabil(a) leta 2005 in razmisli, kako boš to razpolovil(a). Ne, niti najstniki se ne bodo izvlekli. Oni pa naj pomislijo, koliko energije so porabili njihovi starši. Vse energije, tudi skrite v kupljene proizvode.

2.000 W družba

Dosegljiv je cilj alpskih držav, 2.000 W družba. Vsak posameznik sme porabiti največ toliko energije, kot bi jo porabilo 20 žarnic po 100 W, torej 48 kWh dnevno, 17.500 kWh letno. Na prvi pogled se to zdi veliko, preprost cilj, vendar je v to količino zajeto vse, kar bi posameznik smel porabiti v enem letu za ogrevanje stanovanja, hlajenje pisarne, proizvodnjo, pogon in razgradnjo avtomobila, pridelavo hrane, vključno s sivo energijo, v vse proizvode vgrajena primarna energija. Ko so pred petindvajsetimi leti začeli govoriti o 2.000 W družbi, je bila povprečna svetovna raba primarne energije razporejena tako: v Afriki 500 W, v Indiji 700 W, na Kitajskem 1.800 W, v Evropi 5.500 W, ZDA 10.500 W …

Švicarski cilj, 2.000 W družba do leta 2100 z vmesnim ciljem 3.500 W do leta 2050, brez poslabšanja življenjskega standarda, je izvedljiv, saj so se v posameznih pokrajinah temu že približali. Hkrati s prehodom v 2.000 W družbo se bo tudi nižala raba neobnovljivih virov energije in zmanjševale emisije toplogrednih plinov. Švicarji so tudi jasno zapisali, da jedrska energija ni obnovljiv vir!

V dveh urah je skupina prostovoljcev nabrala 20.000 ogorkov. Če bi bili kadilci vestni, bi bilo okolje manj obremenjeno. Tako je tudi z energijo, zmanjšanje rabe energije naj bo skrb vseh.

Negavati namesto megavati

Če bi Slovenija sprejela cilj 2.000 W družbe, bi se raba energije krepko zmanjšala in bi brez škode zaprli kakšno sporno elektrarno, namesto tega pa načrtujejo novo nuklearko, saj je slovenska družba 8.500 W. V nasprotju z evropskimi usmeritvami, je pri nas rast rabe energije zaželena in se ji reče »razvoj«.

Zmanjšanje rabe energije v Sloveniji mora biti precej večje, kot je v Evropi. Najprej je treba doseči EU, zmanjšati od 8.500 na 5.500, nato pa to razpoloviti. Torej, najprej zmanjšati za 35 %, nato še za 50 %. To pa ne bo šlo z retoriko »učinkovita raba« in »racionalna raba«.  Recimo bobu bob in zmanjšanju rabe energije recimo »zmanjšanje rabe energije«. Da se ne bodo nemarneži sprenevedali in energijo učinkovito zapravljali.

Obrnimo potrošniško spiralo. Zahtevajmo akcijski načrt zmanjšanja rabe energije, ob enakem ali boljšem bivalnem standardu. Bolje, brez odrekanja. S spodbujanjem postopnega zmanjšanja in pomočjo tistim, ki tega ne bodo uspeli, bomo prišli do cilja. Zmanjšali bomo rabo energije, znižali stroške in razbremenili okolje.

Namesto nove nuklearke raje zmanjšajmo rabo energije. Je cenejše, manj težav in razbremeni okolje.

Tvoja dejanja štejejo!

Zmanjšaj svojo rabo energije za faktor 10 tudi ti! Je izvedljivo. Narediti moraš prvi korak v pravi smeri in nadaljevati do cilja. Presenečen(a) boš in hkrati pa vesel(a), saj boš del uspešnih, ki jim ni vseeno za okolje in zanamce.

Klikni tukaj za splošne nasvete ali piši.

Sorodni članki

Odpadki, energija in okolje

Matjaž Valenčič

Lepota velikih poplav

Matjaž Valenčič

Poslednja steklenica

Matjaž Valenčič

Komentiraj