Mobilnost Varovanje okolja Zgodbice za lažje razumevanje

Mobilnost

Oblike mobilnosti

Ko govorimo o prihodnosti mobilnosti, je prva misel e-mobilnost. Kot da je elektrika edina pot za zmanjševanja rabe energije, izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka ter za razbremenitev prometnih tokov. Vendar ni edina niti ni najboljša.

Akcijski program za alternativna goriva v prometu

Zakonske podlage se sprejete. V tem trenutku je vseeno, če so primerne ali ne, saj ni videti, da jih upoštevamo.

Prvi ukrep bi moral biti zmanjševanje potreb po prometu. Potrebe pa se povečujejo. Promet enačimo z blaginjo, saj poganja trgovino in proizvodnjo, potrošništvo in uresničevanje fantazij. Ampak, roko na srce, ali vse to res potrebujemo? Sveže češnje iz tujih krajev, ponujene pod novoletnim drevesom, so ena od dobrin, ki bi se jim z lahkoto odpovedali. Če dobro pomislimo, ne samo češnjam pozimi.

So rešitev P+R območja okoli večjih naselij? Gradnja garažnih hiš v mestnih središčih? Prepoved vožnje fosilcem v onesnažena mesta? Privilegiji zelenih avtomobilskih tablic za e-mobile? Je osveščen tisti potnik, ki  na letališču parkira svoj e-mobil, ko odleti na zasluženi dopust na drugo stran sveta in z enim poletom bolj obremeni okolje, kot bi ga s fosilnim SUV obremenjeval celo leto?

 

Alternativna goriva

Alternativna goriva so elektrika, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin v plinasti (stisnjeni zemeljski plin SZP) in tekoči obliki (utekočinjeni zemeljski plin UZP) vključno z biometanom ter utekočinjeni naftni plin (UNP), kot navaja citirani akcijski program. Zakaj so torej spodbude namenjene zgolj elektro-mobilnosti in tudi tisti elektriki, ki ni pridobljena iz obnovljivih virov?

 

Moda ali nuja?

Je e-mobilnost modna muha, tržna niša ali strokovno podprta pot v prihodnost? Isti teden smo brali tri  nasprotujoče si informacije o e-mobilnosti in obremenitvah okolja s toplogrednim ogljikovim dioksidom.

Prva, pod katero se je podpisal avtomobilski klub ADAC ugotavlja, da električni avtomobili niso vedno najprijaznejši do okolja.

Druga povzema študijo iFO, da električni avtomobili niso prava rešitev za zmanjšanje emisjij toplogrednega dioksida.

Vse skupaj pa negira tretja informacija, študija proizvajalca VW, ki dokazuje, da so električni avtomobili čistejši.

Zanesljivo so izsledki vseh treh študij dokazljivi in točni, se pa rezultati razlikujejo zaradi različnih vhodnih podatkov in računskih metod. Pa vendar, gre bolj verjeti nevtralni potrošniški organizaciji ali proizvajalcu s profiliranimi tržnimi ambicijami? Bo prevladal argument moči ali bomo priznali moč argumentov?

So emisije ogljikovega dioksida sploh relevantne za ocenjevanje e-mobilnosti? Kaj je z vsemi ostalimi emisijami, ki se skrivajo za simbolom CO2? Kaj je z obremenjevanjem okolja in siromašenjem nerazvitega dela sveta ob proizvodnji baterij?

Radi imamo CO2

Je CO2 res glavni krivec?

Ignoriranje nevarnosti toplogrednega dioksida ne bi bilo na mestu. Če ne drugega, bi si nakopali srd ljudskih množic, ki citirajo dognanja velike skupine znanstvenikov, podprtih s kapitalom. Pa tudi, če so črne napovedi o  učinkih antropogenih izpustov toplogrednih plinov povsem točne, je zaskrbljujoče, ker so prezrti še mnogo hujši onesnaževalci.

V naravi narašča delež dioksida. Dogajajo se klimatske spremembe. Korelacije so verjetne. Vse to je dokazljivo, tega ne gre zanikati. Pa vendar… Je bila prej kura ali jajce? Vprašanje, kaj je vzrok in kaj posledica sprememb v naravi, je vedno bolj aktualno. Hipoteza, ki jo je predstavila Valentina Zharkova, nakazuje,  da bo večji delež ogljikovega dioksida omilil posledice sončeve dejavnosti in bližajoče se ledene dobe. Sedaj kaže, daj je CO2 rešitelj in ne krivec.

Dokler bomo kazali samo na ogljikov dioksid in ga obsojali, se bodo bohotili dejanski onesnaževalci. Ni prav, da vso nesnago pometamo pod preprogo CO2 in ne opazimo resnične nevarnosti, ki ogroža človeštvo.

 

Mobilnost bo pestra!

Upam, da bo v prihodnosti imela prednost tista mobilnost, ki najmanj bremeni okolje. Odličen ukrep za doseganje trajnostnih ciljev mobilnosti je ukinitev nepotrebnih voženj. Delo na domu, delo na daljavo, video konference, vse to lahko že danes razbremeni naše ceste, denarnice in okolje.

V mestih naj imata prednost kolo in učinkovit javni potniški promet. Pretirana raba osebnih avtomobilov, zlasti fosilcev, v mestih močno obremenjuje ceste in parkirne prostore ter kvarno vpliva na kakovost zraka v mestih.

Za mestni in primestni promet so primerna električna osebna vozila in tramvaji oz. trolejbusi, za daljše razdalje pa hibridna osebna vozila, osebna vozila na alternativne energente ter učinkovit javni potniški promet, avtobusi in vlaki na alternativne energente, iz obnovljivih virov.

Kakorkoli, postali bomo prilagodljivi.

 

 

Poglej članek Smeri mobilnosti za trajnostno prihodnost, EGES 2/2019

 

Sorodni članki

Prikriti jedrski lobisti

Matjaž Valenčič

Negavati

Matjaž Valenčič

Ogljični odtis vojne

Matjaž Valenčič

Komentiraj